kmi/infs - Webové technologie

Stránky předmětu:
Zde
Školní rok:
2021/2022
Semestr:
Letní
 1. Konání cvičení
  Název cvičení

  Úvod

  Číslo cvičení

  První cvičení

Zápočet

Cílem zápočtové práce je vytvořit co možná nejvěrnější kopii zadaného grafického návrhu. Soubor podklady.zip obsahuje veškeré obrázky použité v návrhu. Placeholdery jsou vloženy přes službu dummyimage.com. Avatar je generován pomocí služby SVG avatars (je možné vytvořit si vlastního). V návrhu je použito písmo Roboto.

Barvy

 • #ff9301, pozadí v hlavičce a za nadpisy je v kombinaci s průhledností 0.5, barvu je možné vhodně změnit dle použitého avatara;
 • #0b0b15, nadpisy;
 • #555555, text;
 • #bbbbbb, rámečky formulářů;
 • #eeeeee, oddělovače (sekce Experience a patička stránky);
 • #f7f7ff, pozadí;

Mezery a rozměry

Většina mezer je 1em, zdvojené mezery (sekce What I do? a Experience) jsou 2em. Průžné mezery (okraje stránky, mezery mezi sekcemi) jsou 4vw. Čára pod aktivní položkou menu (viz obrázek níže) má 3px.

Aktivní položka menu

Výška menu je 3em. Kulaté rohy (labely a tlačítka) jsou 0.3em. Šířka stránky je 1140px. Obecně je možné mezery vhodně upravit. Musí ale být zachována logika designu.

Písmo

Písmo je použito v šířkách 400 a 900. Výška řádku je 1.5. Velikost zmenšeného písma je 0.9em. Písmo v hlavičce je velikosti 6em a 2em.

Breakpointy

Breakpointy (obrázky v grafickém návrhu) jsou pro rozlišení ≥1200px (extra velké zařízení), ≥960px (velké zařízení), ≥560px (středně velké zařízení) ≤360px (malé zařízení).

Pro splnění zápočtu je potřeba mít splněné všechny povinné úkoly a mít uznaný zápočtový projekt.

Přijmout zápočet.

Plagiátorství

Pokud se student dopustí plagiátorství, opisování při písemném testu, opisování při práci na domácím úkolu nebo se jiným způsobem pokusí o podvod, zahájí s ním vedoucí katedry kárné řízení. Pokud se takové jednání studenta opakuje, vedoucí katedry navrhne děkanovi fakulty vyloučit studenta ze studia.
Z webových stránek Katedry informatiky