Pokročilejší možnosti CSS

Úkoly

Úkol 1 - dobrovolný

Finální podoba úkolu 1.

Vizualizujte následující seznam.

Výška a šířka odrážky je 2em. Písmo v odrážce je stejně velké jako v textu a jedná se o písmo Roboto.