Jak psát CSS

Uspořádání CSS vlastností

.selektor {
  content: "";
  cursor: pointer;

  position: relative;

  width: 10em;
  height: 10em;

  margin: 5em 9em;
  padding: 3em 5em;

  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;

  color: red;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;

  background-color: blue;
  background-image: url("...");
  background-repeat: no-repeat;

  border: 1px solid red;
  border-radius: 0.5em;

  box-shadow: 0 0 0.5em red;

  transform: rotate(45deg);
  transform-origin: 50% 50%;

  transition: all 0.5s;

  z-index: 100;
}

Úkoly

Úkol 1

Vytvořte následující webovou stránku.

Finální podoba úkolu 1

Všechny mezery jsou 1em nebo 0.5em. Použitá barva je mediumvioletred. Snažte se o co nejvíce znovupoužitelné řešení používající BEM metodiku. Nezapomeňte také na pravidla pro pojmenovávání tříd. Barva pozadí se nastavuje pomocí vlastnosti background-color.  

Přijmout úkol.

Úkol 2

Předchozí příklad rozšiřte o nový typ boxu, který je zobrazen níže.

Finální podoba úkolu 2

Přijmout úkol.

Úkol 3

Upravte HTML a CSS tak, aby byl kód srozumitelný, přehledný, znovupoužitelný a snadno rozšířitelný (vše co bylo na přednášce).

<!-- příklad ukazující jak se to dělat nemá -->

<div class="card">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin mattis lacinia justo. Integer imperdiet lectus quis justo. <span>Fusce <a href="#">dui leo</a></span>, imperdiet in, aliquam sit amet, <span>feugiat eu, orci</span>. 
</div>
 
<div id="card2">
 <span>Lorem ipsum</span> dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin mattis lacinia justo. Integer imperdiet lectus quis justo. <span>Fusce <a href="#">dui leo</a></span>, imperdiet in, aliquam sit amet, <span>feugiat eu, orci</span>.  
</div>
 
<div class="card card3">
 Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer adipiscing elit</span>. Proin mattis lacinia justo. Integer imperdiet lectus quis justo. <span>Fusce <a href="#">dui leo</a></span>, imperdiet in, aliquam sit amet, <span>feugiat eu, orci</span>. 
</div>
/* opravdu valmi špatně napsané CSS
upravte HTML a CSS tak, aby bylo snadno spravovatelné, srozumitelné a rozšířitelné a zachovejte vizualizaci */

div span a:hover {
 color: black; 
}

#card2 {
 color: black;
 border: 1px solid black;
 padding: 1em;
 background-color: lightgreen;
}

.card {
 padding: 1em;
 background-color: lightgreen;
 border: 1px solid darkgreen;
}

span > a {
 color: green;
}

div {
 width: 60ch;
 margin: 1em auto;
 color: #303030;
}

a {
 color: blue;
 background-color: black;
}

div#card2 {
 background-color: lightblue;
}

.card3 span:last-child {
 background-color: red !important;
}

div a {
 background-color: yellow;
}

a {
 padding: 0em 0.4em; 
}

.card span:last-child {
 background-color: yellow;
}

.card3 span:first-child {
 background-color: yellow;
}


Přijmout úkol.

Úkol 4 - dobrovolný

Vraťte se k úkolu 4 z druhého cvičení. Zamyslete se, jak může dědičnost zefektivnit řešení.