CSS Grid

Úkoly

Úkol 1

Pomocí css gridu vytvořte rozvrh na obrázku níže.

Finální podoba úkolu 1

Padding je 1em. Rozvrh zabírá celou šířku stránky. Navrhněte řešení, které umožní snadno přidat další položky do rozvrhu.

Přijmout úkol.

Úkol 2

Pomocí css gridu vytvořte následující webovou stránku.

Finální podoba úkolu 2

Přijmout úkol.

Úkol 3 - Dobrovolný

Vytvořte pomocí css gridu následující layout, typicky používány v administračním rozhraní.

Layout zabírá celou šířku obrazovky.