CSS Flexbox

Úkoly

Úkol 1

Pomocí CSS Flexbox-u vytvořte následující layout.

Finální podoba úkolu 1.

Šířka je 75em. Obsah je zarovnán horizontálně na střed stránky. Element obsahující A má 2x větší velikost něž ostatní elementy.

Přijmout úkol.

Úkol 2

Pomocí CSS Flexbox-u vytvořte následující layout

Finální podoba úkolu 2.

Mezery jsou 1em. Šířka boxů je 60ch. Barva rámečku je #0066cc. Obrázek je vložen pomocí Dummy Image.

Přijmout úkol.

Úkol 3

Pomocí CSS Flexbox-u vytvořte následující layout

Finální podoba úkolu 3.

Mezery jsou 1em. Šířka boxu je 25em.

Všimněte si, že čáry mezi elementy obsahující písmena nejsou zdvojené (na rozdíl od prvního příkladu).

Přijmout úkol.