kmi/web - Tvorba webových stránek

Stránky předmětu:
Zde
Školní rok:
2021/2022
Semestr:
Letní
 1. Konání cvičení
  Název cvičení

  Úvod

  Číslo cvičení

  První cvičení

 2. Konání cvičení
  Název cvičení

  Úvod do HTML a CSS

  Číslo cvičení

  Druhé cvičení

 3. Konání cvičení
  Název cvičení

  Struktura stránky a práce s box modelem

  Číslo cvičení

  Třetí cvičení

 4. Konání cvičení
  Název cvičení

  Jak psát CSS

  Číslo cvičení

  Čtvrté cvičení

 5. Konání cvičení
  Název cvičení

  CSS Grid

  Číslo cvičení

  Páté cvičení

 6. Konání cvičení
  Název cvičení

  CSS Flexbox

  Číslo cvičení

  Šesté cvičení

 7. Konání cvičení
  Název cvičení

  Responzivní web

  Číslo cvičení

  Sedmé cvičení

 8. Konání cvičení
  Název cvičení

  Typografie

  Číslo cvičení

  Osmé cvičení

 9. Konání cvičení
  Název cvičení

  Formuláře

  Číslo cvičení

  Deváté cvičení

 10. Konání cvičení
  Název cvičení

  Pokročilejší možnosti CSS

  Číslo cvičení

  Desáté cvičení

 11. Konání cvičení
  Název cvičení

  Pokročilejší možnosti CSS 2

  Číslo cvičení

  Jedenácté cvičení

 12. Konání cvičení
  Název cvičení

  Zápočtová práce

  Číslo cvičení

  Dvanácté cvičení

Zápočet

Cílem zápočtové práce je vytvořit co možná nejvěrnější kopii zadaného grafického návrhu. Soubor podklady.zip obsahuje veškeré obrázky použité v návrhu. Placeholdery jsou vloženy přes službu dummyimage.com. Avatar je generován pomocí služby SVG avatars (je možné vytvořit si vlastního). V návrhu je použito písmo Roboto.

Barvy

 • #ff9301, pozadí v hlavičce a za nadpisy je v kombinaci s průhledností 0.5, barvu je možné vhodně změnit dle použitého avatara;
 • #0b0b15, nadpisy;
 • #555555, text;
 • #bbbbbb, rámečky formulářů;
 • #eeeeee, oddělovače (sekce Experience a patička stránky);
 • #f7f7ff, pozadí;

Mezery a rozměry

Většina mezer je 1em, zdvojené mezery (sekce What I do? a Experience) jsou 2em. Průžné mezery (okraje stránky, mezery mezi sekcemi) jsou 4vw. Čára pod aktivní položkou menu (viz obrázek níže) má 3px.

Aktivní položka menu

Výška menu je 3em. Kulaté rohy (labely a tlačítka) jsou 0.3em. Šířka stránky je 1140px. Obecně je možné mezery vhodně upravit. Musí ale být zachována logika designu.

Písmo

Písmo je použito v šířkách 400 a 900. Výška řádku je 1.5. Velikost zmenšeného písma je 0.9em. Písmo v hlavičce je velikosti 6em a 2em.

Breakpointy

Breakpointy (obrázky v grafickém návrhu) jsou pro rozlišení ≥1200px (extra velké zařízení), ≥960px (velké zařízení), ≥560px (středně velké zařízení) ≤360px (malé zařízení).

Pro splnění zápočtu je potřeba mít splněné všechny povinné úkoly a mít uznaný zápočtový projekt.

Přijmout zápočet.

Plagiátorství

Pokud se student dopustí plagiátorství, opisování při písemném testu, opisování při práci na domácím úkolu nebo se jiným způsobem pokusí o podvod, zahájí s ním vedoucí katedry kárné řízení. Pokud se takové jednání studenta opakuje, vedoucí katedry navrhne děkanovi fakulty vyloučit studenta ze studia.
Z webových stránek Katedry informatiky